Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at hjælpe til at give dig en bedre oplevelse når du besøge siden greensoul.dk.

Cookies bruges til at genkende dig når du besøger siden igen, og hjælper med at huske dine indstillinger, udfører statistik og målretter eventuelle annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Sådan fjerner du cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Du kan fjerne dem ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete] eller via dine browserindstillinger.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies på erhvervsstyrelsen

Oplysninger om behandling af personoplysninger

Generelt

Autoriseret klinisk diætist Tina Beermann behandler oplysninger om kunder til brug for kunderegister, journalføring og bogføring.

Klinikkens dataansvarlige, Tina Beermann, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formål

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering. Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved etableringen af kundeforhold til klinikken. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et kundeforhold ikke muligt.

Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives ikke til tredjemand.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15, stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Indsigt og klager

Hver kunde har ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om kunden eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Greensoul
Tina Beermann
Kassandravej 9, 9210 Aalborg SØ
Telefon: 60 88 57 89
Email: info@greensoul.dk